• REGISTRU de înregistrare a refuzurilor de a semna/contrasemna/aviza actele administrative. Obiecţii cu privire la legalitate, efectuate în scris. Descarcă AICI

  • REGISTRU cu propuneri, sugestii, opinii cu privire la proiectele de hotărâri şi ale dispoziţiilor cu caracter normativ. Descarcă AICI

  • INFORMARE privind probleme de interes public care urmează să fie dezbătute de consiliul local

  • INFORMARE privind proiectele de acte administrative, cu caracter normativ.

  • MINUTELE şedinţelor publice.

  • PROCESELE - VERBALE ale şedinţelor consiliului local:

  • DECLARAŢII de căsătorie.

  • ALTE documente.

program cu publicul

Luni- Joi: ora 9-15 

Vineri: ora 9-13 

Se pot depune cereri pe toată perioada timpului de lucru.

Adeverințele și celelalte acte sunt eliberate de regulă în prima zi de luni și respectiv joi care urmează după ziua depunerii cererii.

contact

Comuna Plăieșii de Jos

str. Plăieșii de Jos, nr. 235

Cod poștal: 537235

Județul Harghita, România

tel/fax: 004 0266 333 010

© 2023 by HARMONY. Proudly created with Wix.com