• REGISTRU de înregistrare a refuzurilor de a semna/contrasemna/aviza actele administrative. Obiecţii cu privire la legalitate, efectuate în scris. Descarcă AICI

  • REGISTRU cu propuneri, sugestii, opinii cu privire la proiectele de hotărâri şi ale dispoziţiilor cu caracter normativ. Descarcă AICI

  • INFORMARE privind probleme de interes public care urmează să fie dezbătute de consiliul local

  • INFORMARE privind proiectele de acte administrative, cu caracter normativ.

  • MINUTELE şedinţelor publice.

  • PROCESELE - VERBALE ale şedinţelor consiliului local:​

​DECLARAŢII de căsătorie.

​​

  • ALTE documente.​

    • Documente cu informații de interes public (salarii plătite din fonduri publice, organigrama, declarații de avere, declarații de interese)