Composesorate 

În fiecare sat avem un composesorat activ.