KMB Motors

KMB Motors Club îmbogățește viața comunei, prin organizarea diferitelor programe anual.