top of page

Közérdekű információk
Informații de interes public

Contracte peste 5.000 euro

5000 eur-t meghaladó szerződések

 

 

 

 

 

Alegeri 2024

.

Execuția contractelor

Szerződések teljesítése

 

Primăria comunei Plăieșii de Jos vă aduce la cunoștiință, că aveți posibilitatea să verificați dacă figurați în Registrul electoral și la care secție de votare sunteți arondați, accesând pagina web www.registrulelectoral.ro

În cazul existenței unor erori în registru, rugăm să notificați primăria comunei.

Cf. art. 47 din Legea nr. 208 /2015

Kászon község Polgármesteri hivatala tájékoztatja, hogy a www.registrulelectoral.ro weboldalon ellenőrizheti, hogy szerepel-e a választói névjegyzékben és melyik szavazókörhöz tartozik.

A választói névjegyzékben lévő hibákról, kérjük értesítse a polgármesteri hivatalt.

A  208 /2015 számú Törvény 47 cikkelye alapján

.

bottom of page