Consilieri local

ANDRÁS TAMÁS (RMDSZ)

BALÁZS ALEXANDRU (RMDSZ)

BODÓ IMRE (RMDSZ)

CSÜRÖS RÓBERT (RMDSZ)

FERENCZ ATTILA (EMNP)

LÁZÁR LAJOS (RMDSZ)

MIHÁLCZ LÓRÁND-ISTVÁN (RMDSZ)

MIHÁLY TAMÁS (RMDSZ)

NAGY ISTVÁN (EMNP)

KELEMEN ISTVÁN (RMDSZ)

TULIT ISTVÁN (RMDSZ)

Comisii de specialitate

            1. Probleme economico-financiare și juridice:

 

 

                                    Tulit István                          preşedinte

 

                                    Csürös Róbert                      secretar

 

                                    Ferencz Attila                       membru

 

                                    Mihálcz Lóránd-István           membru

 

                                    Mihály Tamás                       membru

 

 

            

            2. Urbanism, agricultură, mediu și turism:

 

                       

                                    Bodó Imre                              preşedinte

 

                                    Péter István                            secretar

 

                                    Mihály Tamás                          membru

 

                                    István Sándor                         membru

 

                                    Nagy István                            membru

 

         

            

            3. Probleme social-culturale, tineret și sport:

 

                       

                                    Balázs Alexandru                preşedinte

 

                                    András Tamás                     secretar

 

                                    István Sándor                     membru

program cu publicul

Luni- Joi: ora 9-15 

Vineri: ora 9-13 

Se pot depune cereri pe toată perioada timpului de lucru.

Adeverințele și celelalte acte sunt eliberate de regulă în prima zi de luni și respectiv joi care urmează după ziua depunerii cererii.

contact

Comuna Plăieșii de Jos

str. Plăieșii de Jos, nr. 235

Cod poștal: 537235

Județul Harghita, România

tel/fax: 004 0266 333 010

© 2023 by HARMONY. Proudly created with Wix.com